Byggande och förvaltning
av bostäder

Byggande av bostäder

Bostadsbyggandet i Sverige de senaste decennierna kan i huvudsak delas upp i två spår:

  • Prefab/industriell produktion utan arkitekt - relativt billigt men med låga kvaliteter.
  • Platsbyggt med arkitekt - relativt dyrt men med högre kvaliteter
En trend som börjar bli tydlig är att det blir fler och fler projekt som byggs industriellt med arkitekt - billigare och med högre kvalitet. Detta är också vår inriktning men med tillägget att vi också är involverade i planeringsprocessen före bygglov för att säkerställa kvaliteten.

Vi har ett flertal husfabriker i vårt nätverk med olika specialiteter och olika kapacitet. Vi har också ett flertal kompetenta och innovativa arkitekter som samarbetspartners. Vi identifierar och samarbetar med de bästa aktörerna både var det gäller pris och kvalitet. Vi har upparbetade kontakter på den svenska och internationella marknaden som står för hög kompetens till ett bra pris. Vi skapar långsiktiga samarbeten mellan markägare, finansiärer, bygg- och entreprenadföretag, projektledare/konsulter och fastighetsmäklare. 
 
Förutom villor, bostadsrätter och hyresbostäder utvecklar vi även andra boendeformer, till exempel kollektivboenden eller fastigheter där man delar kök och gemensamhetsytor, men har separata bostadsrum.
Vi lyfter in mäklare i ett tidigt skede, för att optimera deras information utifrån marknadens förfrågningar som kan påverka projekt. 

Hyresfastigheter

Bolaget avser att bygga upp ett större bestånd hyresfastigheter, kortsiktigt främst på den nordiska marknaden men långsiktigt även i England och eventuellt också andra europeiska länder. Genom att arbeta på flera marknader minskar konjunkturkänsligheten.

Bostäder för försäljning

Villor, bostadsrätter och äganderätter bygger vi också för försäljning. Denna investering ska på lång sikt även överensstämma med det uppsatta segment vi har i affärsplanen.
I vissa sammanhang går det att sälja på ritning vilket snabbar upp säljprocessen och ger ett bättre kassaflöde. Vi bygger färdigt och säljer allt eftersom. Vi samordnar våra projekt och säkerställer att de följer politiska visioner och kommunala planer. Vi förankrar våra idéer med civilsamhälle och lokala företag för att öka engagemanget och utveckla området långsiktigt. Marknadsföring planeras och sker löpande, där vi t ex lyfter fram nya tekniker och boendeformer. Detta är ett strategiskt arbetssätt för att visa hur vi lyfter våra olika hållbarhetsaspekter i projektet.
Om det på grund av konjunkturförändringar eller annat periodvis är svårt att sälja, kan bostäderna införlivas i uthyrningsverksamhet av de fastigheter och lägenheter vi äger.

Kontakta Housing Sweden