Utveckling av hållbara koncept metoder och material

Konceptutveckling

Utifrån kunskapen om att hållbarhetsarbete innebär att arbeta med interagerande system är våra viktigaste produkter att utveckla koncept för hållbara och kvalitativa livsmiljöer. För att göra det behövs flera samverkande kompetenser och ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Designarbete kombineras med planeringsverktyg, ny ekoteknik kombineras med beteendevetenskap.
Genom att vi är byggherrar och förvaltare kan vi lyfta in vårt helhetskoncept i tidigt skede i våra projekt, vi kan också samarbeta med andra aktörer för att utveckla nya koncept som går att kommersialisera.
Vår förankring i den arktiska regionen i norra Sverige och våra goda relationer med Luleå tekniska universitet ger också möjlighet att ligga i framkant vad gäller hållbart byggande i kalla och arktiska miljöer.
 
Den ökande medvetenheten om vikten av att arbeta hållbart har också lett till att det ständigt kommer fram nya tekniker och material för ekologiskt byggande. Vi håller oss ajour med kunskaps-utvecklingen och samarbetar med högskolor och universitet. Vi gör omvärldsanalyser och är lyhörda för marknadens trender.
 

Kontakta Housing Sweden