Om Housing Sweden Group
 

Företaget

Housing Sweden grundades 2017 utifrån en gemensam idé och värdegrund - för oss är alla människors lika värde grundläggande. Vi vill att alla ska ha möjlighet till en bra livsmiljö och vi vill bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att ge människor förutsättningar att bo till rimliga kostnader med bra kvalitet. 

Vi som har grundat Housing Sweden har helt olika yrkeskarriärer bakom oss och vi möttes i en gemensam önskan att bidra till en bättre värld. Vi tror på vår förmåga att med våra olika spetskompetenser driva fastighetsprojekt på ett innovativt och lönsamt sätt. Vi förstår att vi bara har jorden med alla dess resurser till låns - vi får bruka men inte förbruka. Den insikten genomsyrar allt vi gör.

Teamet är vår styrka

Värdegrund och personliga egenskaper

  • Våra personligheter – vi arbetar med skärpa, hjärta, glädje och har ett stort engagemang.
  • Vi är professionella, trovärdiga och håller våra löften.
  • Teamet har tillsammans en stabil grund med ca 20 års erfarenhet från bygg och förvaltning, 15 år kommunal planering, 25 år hållbarhet inom bygg, planering och energi, 35 år finansiering och ca 40 års erfarenhet av att äga och driva egna bolag.

Fokus på kvalitet och hållbarhet

  • Housing Sweden Group är bildat utifrån visionen om att långsiktigt och hållbart skapa bättre livsvillkor för människor och bidra till en hållbar framtid.
  • Vi är ett svenskt bolag som avser att samarbeta med forskare, universitet och näringsliv inom utveckling av nya hållbara koncept, material och ecotech-lösningar. Sverige är känt för ”know how” och hög kompetens inom teknik, konstruktion och hållbarhet.

Nätverk, samverkanspartners och geografisk spridning

  • Vi har ett högt upparbetat förtroendekapital och ett omfattande nätverk av finansiärer, byggföretag, entreprenörer, kommuner, universitet och andra samverkanspartners.
  • Vi finns på flera platser, vi har delägare och kontor i Luleå i Sverige och i London i UK. Den geografiska spridningen och vårt internationella nätverk ger en god omvärldskunskap och möjlighet att anpassa oss till fastighetsmarknadens olika svängningar.

Blandning av kompetenser och erfarenheter

  • Våra erfarenheter från olika branscher gör att vi ser alla projekt från flera olika perspektiv och vi blir på så sätt vana att tänka annorlunda och innovativt.

Teamet - Housing Sweden Group

Jakob Kinde, London
Projektledare finansiering, Styrelseordförande
Har 35 års internationell erfarenhet av investment banking and Corporate Finance. 
B.Sc.(Econ.) at University College London. C.Dip. A.F., and MCSI.
Har jobbat med Social Housing och Eco-tech. Är arbetande vice ordförande i Millenium Energy Corp som jobbar utifrån Parisavtalet med utveckling av eko-teknik och hållbart boende. 

Annie Arnqvist, Luleå
VD, CEO, Arkitekt SAR/MSA & Samhällsplanerare, Kvalitets- & Hållbarhetsansvarig 
Specialiserad på kvalitet och hållbarhet
Arkitekt, Arnqvist & Sivenbring AB, 7 år
Delägare och anställd, MAF Arkitektkontor, 11 år
Chalmers Tekniska Högskola: Arkitektlinjen och Byggnadsfysik och hållbart byggande

Keith Sivenbring; Luleå
Operativ chef, COO, Vice VD, Strategisk kommunikation 
Drivs av att utveckla människors förmåga att kommunicera, förändra attityder och bli doers.  
Konsult inom Kommunikation & Ledarskap, Arnqvist & Sivenbring AB, 6 år, Chef inom folkbildningen i Göteborg, 20 år, Personalutbildare vid Arbetsförmedlingen, 4 år, Fastighetsförvaltning, 20 år, Tekniker.  

Kontakta Housing Sweden